Suksilla Kallilta Lautamaalle

Pituus: 22,5 km pitkä pistoreitti.

Haastavuus: Helppo.

Pääsy reitille: Vallonahontien ja Lautamaantien risteyksestä 40 metriä lounaaseen tai Kallin hiihtokeskuksesta Kallinkankaantieltä tai Korkiamaantien päästä taikka Niemi-Niemeläntien P-alueelta, kun kuljetaan 700 metriä latu-uralta itään. GPS WGS84

Palvelut: Reitin lähtöpisteissä Kallilla, Mykänmaassa ja Lautamaassa on kahviloita. Reitin varrella on neljä kotaa tai laavua puuvajoineen ja käymälöineen: Lautamaan kota ja laavu, Korkiamaan kota sekä Mykänmaan ja Suntionkummun laavut. Reitillä on myös kesäkäytössä oleva laavu Kaakamajoen rannalla.

Hiihtoreitti Kallilta Lautamaalle kulkee asutuksen ulkopuolella ja soveltuu päivä- tai viikonloppuretkeilyyn. Reitin voi sivakoida luistellen tai perinteisellä tyylillä. Kilometrejä kertyy pistoreittinä 22,5 ja edestakaisin kuljettuna 45. Matka vie aikaa suunnitelmasta ja kunnosta riippuen 2,5–8 tuntia. Alkuun latu kulkee voimalinjaa ja junaradan vartta, siirtyy sitten talvitiepohjille Mykänmaahan ja polveilee sieltä tasaista maastoa soiden ja metsien läpi Lautamaahan. Reitistä on mahdollista hiihtää myös lyhyempiä osuuksia, esimerkiksi noin 16 kilometriä Kallista Korkiamaalle. Reitiltä on yhteys Kortenivaan ja Liedakkalan Kotikummun laduille.

[wpgmza id="84"]

Jäälatu Kallioputaalta Tanskinsaareen

Pituus: 16,5 km pitkä pistoreitti.

Haastavuus: Helppo. Jäälle tultaessa on yksi jyrkkä lasku.

Pääsy reitille: Holmantieltä käännytään Pirkkalaisentielle ja kuljetaan itään 200 metriä. Latu lähtee pohjoiseen. Ladulle pääsee myös Torniojoen itäreunalta Tanskinsaaren ja kirkkoputaan väliseltä alueelta. Pirkkalaisentieltä on latuyhteys myös Kokkokankaan kautta Puuluodon hiihtokeskukselle. Lähin parkkipaikka löytyy Vanha Pirkkiöntieltä Pirkanpoikien pallokentän luota N65 49.311 E24 11.975 tai Neulojankadun ja Asentajankadun risteyksen P-alueelta N65 49.071 E24 10.617.

Palvelut: Tornion keskustan palvelut ovat reitin läheisyydessä.

Tornion Kallioputaalta lähtee jäälatu, joka kulkee alkuun kaupunkimiljöössä asutuksen keskellä ja muuttuu Tanskinsaarta kierrettäessä hiljaiseksi jokimaisemaksi. Kallioputaa-Taskinsaaren reitti soveltuu talvikuntoiluun ja vie hiihtäen noin kahdesta kolmeen tuntia. Keväällä ladulle saattaa nousta vettä ja virtaus voi heikentää jäätä.

[wpgmza id="83"]

Hiihtäen tai patikoiden Karungista Kantojärvelle

Pituus: 20,4 km pitkä pistoreitti.

Haastavuus: Helppo talvella, keskivaikea kesällä.

Pääsy reitille: Jokivarrentieltä (E8) käännytään itään Metsurintielle ja ajetaan 340 metriä levikkeelle tai tieltä 927 Kantojärven P-alueen kohdalta. 
GPS WGS84

Palvelut: Valaistu reitti. Karungin, Aapajoen, Hanhijärven ja Kirvesjärven laavut. Koninkaulan lintutorni.

Karungin ja Kantojärven yhdistävä vaellusreitti kulkee asutuksen ulkopuolella tasaista metsä- ja suomaastoa. Reitti soveltuu päivä- tai viikonloppuretken kohteeksi ja vie 3–8 tuntia liikkumistavasta ja taukojen pituudesta riippuen. Sitä voi kulkea kesällä ja talvella, patikoiden tai hiihtäen. Kesäaikaan kartta ja kompassi ovat välttämättömiä varusteita, koska alueen suot ovat märkiä ja reittimerkinnät puutteellisia.

[wpgmza id="82"]