Jai-Paljukan luontopolku

Pituus: 4 km

Haastavuus: Keskivaativa.

Pääsy reitille: Polku lähtee Salmilompolon tien varrelta pysäköintialueelta.

Palvelut: Kota ja kuivakäymälä näköalapaikalla. Merkitty reittitolpilla. Kosteimmilta kohdilta pitkostettu. Suomenkieliset opastetaulut.

Jai-Paljukan luontopolulla pääset kulkemaan monipuolista metsämaastoa. Neljän kilometrin rengasreitin varrella on rehevää lehtoa, kuivaa kangasmetsää ja koeala vieraita puulajeja. Reitillä näet ajan jatkumon; jääkauden jälkiä, satoja vuosia säilyneitä aihkipetäjiä ja uusien puulajien kokeiluistutuksia. Matkalle kannattaa ottaa juomavettä mukaan, sillä kodan luona ei ole vedenottopaikkaa. Luontopolulta voit poiketa myös jääkauden sulamisvesien muovaamalle Jai-Paljukan koskikivikolle. Polusta erkanee kivikolle johtava reitti (0,6 km) ja sitä pitkin pääsee jatkamaan maantien 83 varteen saakka.