Kaaraneskosken masuuni

Kaaraneskosken masuuni vuodelta 1805 on pohjoisin osa Ruotsin vallan aikaista Könkäsen ruukkin masuuniketjua. Se oli valjastettu vuorimalmin käsittelyyn ja on nykyään muistomerkki Lapin kytkeytymisestä Suomen taloushistoriaan puun, kaivannaisten ja energian hankinta-alueena. Masuunin harmaakivinen alaosa on säilynyt ehjänä rakennelmana ja on nähtävissä voimalaitoksen patoaltaassa.