Ylitä Napapiiri Juoksengissa

Pellon kunta levittäytyy Napapiirin etelä- ja pohjoispuolille. Piirin voi ylittää Juoksengin kylän kohdalla.